Calç, ciment i pòrtland

Anunci de M.C. Butsems i Fradera (Asociación de Arquitectos de Cataluña, Anuario para 1910).

La pedra calcària és molt corrent arreu del món. Un cop triturada i sotmesa a un procés de deshidratació en un forn, se n’obté la calç. Aquesta, barrejada amb sorra i aigua dóna l’argamassa, que ha estat el material bàsic de construcció de la història. Els romans en milloraren la qualitat en trobar una calç hidràulica, és a dir, una calç que es podia utilitzar sota l’aigua sense que es desfés. Per aconseguir-ho, barrejaren una pedra volcànica —la putzolana— al conjunt de calç, aigua i...