De la vidriera catalana a la fabricació mecànica del vidre

Vidre, cristall i mig cristall

Secció de tallament i embalatge d'una fàbrica de vidre (Banca Marsans, Anuari, 1926).

El vidre és un producte conegut per algunes civilitzacions des d’una remota antiguitat, però aplicable tan sols a la fabricació de peces petites i de decoració. És una substància dura obtinguda per la fusió de sílice —que és l’element vitrificador—, un àlcali —que acostuma a ser el carbonat potàssic o el de sosa— i la calç, com a element estabilitzador de la mescla. La fusió s’obté en un gresol i en forns sotmesos a una elevada temperatura.

El cristall...