De la terra cuita al vidre

Anunci dels mosaics Escofet Tejera i Companyia (Llibre del Centenari de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1886-1946).

Els materials de construcció per excel·lència han estat històricament la terra cuita, la pedra i l’argamassa.

L’argila cuita en forns i assecada donarà origen als maons. Les bòviles són les instal·lacions encarregades de la seva fabricació, prop de les terres que utilitzen com a primera matèria. Però l’argila és també utilitzada pels terrissaires, que donen forma a la terra argilosa i construeixen tota mena d’objectes com olles...