Els primers testimonis de l’escultura a l’antiguitat

Les primeres manifestacions plàstiques a Catalunya es remunten a èpoques prehistòriques (la Venus de Gavà). De tota manera, va ser a conseqüència de les colonitzacions mediterrànies que es començaren a realitzar a terres catalanes escultures tan impressionants com l’Asclepi d’Empúries o les peces petites que s’infiltraren en els ambients indígenes. Un fet encara difícil de determinar és si hi hagué o no a Catalunya una escultura important en l’època ibèrica.

En canvi, és ben clara l’existència d’escultures romano-republicanes molt primerenques datables a la fi del segle III i al II aC; el...