L’escultura preromànica i romànica a Catalunya

Consideracions generals

L’escultura romànica potser és, als ulls dels homes del final del segle XX, l’expressió més característica de tot l’art medieval, juntament amb les catedrals gòtiques. Probablement, aquesta no és una visió correcta si es té en compte la mentalitat dels homes de l’Edat Mitjana. La principal forma d’art, la que demanava més planificació tant econòmica com conceptual, era sens dubte l’arquitectura. L’orfebreria, l’esmalteria, la il·luminació dels manuscrits i les arts precioses en general, per la mateixa riquesa dels materials utilitzats i per la incidència que tenia en...