L’escultura durant la Guerra Civil

La insurrecció militar del juliol del 1936 i la revolta social subsegüent desenvocaren en una guerra civil que no s’acabà fins al primer d’abril de 1939. Òbviament, amb la situació de lluita armada, la vida cultural i artística de Catalunya va patir un trasbals amb repercussions traumàtiques. Tanmateix, les activitats artístiques no es van interrompre del tot. Les galeries d’art van tancar les portes, però diverses institucions organitzaren exposicions de marcat caràcter ideològic. La Generalitat de Catalunya, amb la creació del Comissariat de Propaganda, aconseguí difondre propaganda política...