L’escultura del Realisme

La implantació del Romanticisme, com a reflex ideològic de la Renaixença, va consistir en el redescobriment dels valors històrics i tradicionals que van comportar la represa de la consciència nacional i van cristal·litzar en el catalanisme –tant en l’art i la literatura com en la política. El realisme, en canvi, va anar guanyant terreny com a resultat d’un nou interès per la realitat propera, és a dir, d’una assimilació dels valors positivistes que implicava una actitud de compromís amb el temps que es vivia. Tanmateix, cal tenir en compte que la consolidació progressiva del realisme no va...