Banc Ibèric (1881-1884)

La constitució

El Banc Ibèric es constituí a Barcelona el 5 de novembre de 1881. L’objectiu social era “auxiliar directamente con sus recursos a todas las clases industriales de España...; y a la vez atender también al servicio del comercio, como poderoso auxiliar que es de la industria” (art. 2 dels estatuts). Un objectiu general, per tant, però clarament més enfocat a la inversió en negocis que a les operacions comercials.

El capital subscrit és importantíssim: 50 milions de pessetes. Com era tradicional, el capital realment desemborsat en el moment de la subscripció és molt menor: el...