Crèdit i Docks de Barcelona (1881-1969)

Antecedents: el Crèdit del Comerç i de la Indústria (1881-1883)

La Companyia dels Magatzems Generals de Dipòsit de Barcelona

Al final del 1872 es creà a Barcelona una societat anònima amb aquest nom amb l’objectiu de facilitar el dipòsit de mercaderies als comerciants, industrials, naviliers i consignataris, i donar crèdit amb la garantia dels resguards de dipòsit que ella mateixa emetia —warrants—, fins al 75% del valor de la mercaderia. Apareixia així una nova forma de crèdit, ja que el préstec sobre mercaderies, prou conegut, era avalat en aquest cas pel reconeixement de l’existència...