Accidents infantils

Als països desenvolupats, els accidents constitueixen la primera causa de mortalitat en infants de més d’un any d’edat. Als Països Catalans, cada any moren per accidents uns 600 infants menors de 15 anys. És molt difícil obtenir i recopilar dades suficients sobre els accidents no mortals, però segons els estudis realitzats sobre això i tenint en compte les dades d’altres països, es calcula que els infants que requereixen assistència mèdica a causa d’accidents són uns 600.000 cada any, i que prop de 2.000 sobreviuen, però els queden lesions permanents.

Els accidents són, en general, la causa de...