Desenvolupament físic i psicomotor de l’infant

Per tal que els elements continguts en la cèl·lula ou, producte de la unió de l’òvul i l’espermatozoide, arribin a transformar-se en un ésser humà adult, cal un procés lent i molt complex, determinat i influït per múltiples factors. En el capítol anterior es descriu el desenvolupament del nou ésser durant l’etapa intrauterina, en què es produeixen fonamentalment els processos de divisió i diferenciació cel·lular que permeten la formació dels diversos òrgans i sistemes especialitzats. Aquesta primera etapa conclou amb el naixement, a partir del qual el nou ésser se separa físicament de la mare...