Prematuritat i baix pes en néixer

Definició

Es considera que un nounat és prematur o nascut pre-terme quan neix abans de les 37 setmanes de gestació, comptades a partir del primer dia del darrer període menstrual de la mare.

Es considera que un nounat té un baix pes en néixer quan el seu pes és inferior a 2.500 g.

És habitual que els infants prematurs presentin un baix pes en néixer pel fet que no han acabat de desenvolupar-se en el moment en què s’esdevé el naixement. Per aquesta raó, fins fa pocs anys s’utilitzava el terme prematur per a fer referència tant als infants nascuts abans del terme habitual de l’embaràs...