Postmaduresa

Definició

Es considera que un nounat és hipermadur, post-madur, o nascut postterme quan neix després de les 42 setmanes de la gestació, comptades a partir del primer dia del darrer període menstrual de la mare.

Freqüència

Aproximadament en un 12% dels embarassos el part es produeix després de les 42 setmanes de gestació. Tanmateix, si bé es tracta d’un percentatge relativament alt, cal destacar que de vegades es tracta d’un error de càlcul en la data del part i que en la majoria dels casos no es produeixen complicacions derivades del retard del naixement, ja que només en el 10% del...