Diarrea en la infància

La diarrea, consistent en l’augment del volum i de la freqüència de les deposicions, és un dels trastorns més habituals de la infància. Les seves causes i el tractament en general es descriuen amb detall en el capítol dedicat a l’aparell digestiu (volum 5). En la infància, a més de poder ésser causada per alguns trastorns alimentaris, en la majoria dels casos ho és per una gastroenteritis aguda.

Normalment, la diarrea es resol en pocs dies i no arriba a causar complicacions; no cal, doncs, administrar al nen cap medicament. El tractament es basa fonamentalment en mesures dietètiques, la...