Ginecomàstia puberal

És anomenat ginecomàstia puberal un trastorn que es presenta amb força freqüència en nens varons que han començat a presentar les modificacions pròpies de la pubertat, consistent en un increment del volum dels pits.

El trastorn pot afectar una mama o les dues, amb major o menor simetria. La mama afectada es presenta tumefacta, amb l’aparició de nòduls, i augmenta de volum en major o menor mesura, segons el cas.

L’origen del trastorn està en una resposta exagerada del teixit mamari en els nivells hormonals circulants. Això no obstant, es tracta d’una resposta passatgera, i el trastorn es resol...