Manca de gana en la infància

La manca de gana, o anorèxia, la minva o pèrdua del desig de menjar, és un trastorn molt freqüent en la infància.

La manca de gana pot correspondre simplement a un símptoma més d’alguna de les malalties comunes durant la infància. En aquest cas, l’infant sol presentar, a més, altres símptomes, per bé que la manca de gana pot ésser el primer a aparèixer. Normalment, la gana es restableix en guarir-se el trastorn causal, però en alguns casos, com succeeix amb la grip, pot trigar alguns dies a normalitzar-se. En qualsevol cas, no té cap utilitat forçar l’infant a menjar, mentre està malalt o en...