Alimentació del nodrissó

L’alimentació és una de les activitats principals de l’infant durant els primers mesos de vida. En nodrir-se, el nen no solament rep les substàncies nutritives necessàries per al seu creixement i desenvolupament sinó que estableix les primeres relacions amb el món que l’envolta, efectua un procés d’aprenentatge, diferencia diverses sensacions i obté els seus primers plaers. En definitiva, l’alimentació que l’infant rep al començament de la seva vida i la manera en què l’obté influiran en la seva salut ja per sempre. Així, és molt important que rebi en cada etapa del desenvolupament la nutrició...