El sistema muscular

El sistema muscular es compon d’unes masses carnoses, anomenades músculs, i les bandes fibroses gràcies a les quals s’insereixen als ossos o en d’altres estructures anatòmiques, anomenades tendons. Al sistema muscular de l’aparell locomotor corresponen aproximadament uns 400 músculs, dits músculs somàtics o esquelètics, que en conjunt representen aproximadament el 40% del pes total de l’organisme.

Els músculs somàtics es diferencien d’altres teixits musculars, com els músculs viscerals i el múscul cardíac. La diferència principal és que els músculs somàtics són controlats voluntàriament...