Conducta general en els accidents

Importància de la primera assistència

L’hora que segueix immediatament a un accident rep el nom d’hora d’or, perquè és comprovat que la probabilitat que les persones afectades no pateixin seqüeles permanents i que sobrevisquin depèn principalment de l’assistència que rebin durant aquests primers 60 minuts. Són especialment crítics els minuts més immediats, ja que en alguns estudis ha estat comprovat que pràcticament la meitat de les morts per accident es produeixen en els primers 10 minuts o bé en el mateix lloc de l’accident. A més, també s’ha comprovat que la mortalitat es pot reduir...