Fractura i lesió articular simple

Tipus de lesions òsteo-articulars simples

L’aparell locomotor pot sofrir diferents tipus de lesions com a conseqüència d’un traumatisme. Pel que fa a les estructures òsteo-articulars, les lesions corresponen, fonamentalment, a fractures òssies, luxacions i esquinços.

La fractura òssia correspon a la ruptura, parcial o total, d’un o més ossos, és a dir, de les estructures dures i resistents que constitueixen la part fonamental de l’aparell locomotor.

La luxació o dislocació correspon al desplaçament d’un o més ossos de la seva posició normal en una articulació, és a dir, en l’estructura on...