Lesió de la pell i mucoses

Qualsevol traumatisme produït per un impacte directe sobre l’organisme, afecta en primer lloc la seva capa més externa, que en la major part del cos és constituïda per la pell, i en determinades localitzacions per les mucoses. Segons les característiques de l’objecte que fa col·lisió contra el cos, la força de l’impacte i la seva trajectòria, es poden produir diferents tipus de lesions traumàtiques.

És anomenada contusió la lesió traumàtica que no altera la integritat de la superfície cutània. Quan el traumatisme arriba a trencar la superfície de la pell, la lesió s’anomena ferida.

Generalment...