Dolor abdominal

En condicions normals, a l’abdomen només es perceben espontàniament tres sensacions molestes: la que desperta la gana i la necessitat de defecar i orinar. Així, doncs, el dolor abdominal, un dels símptomes més freqüents del total d’alteracions orgàniques, sempre expressa l’existència d’un trastorn, per bé que en molts casos aquest sigui banal, com per exemple el clàssic dolor que ocasiona una inflamació aguda i sense importància dels intestins.

La sensació de dolor a l’abdomen és transmesa a l’escorça cerebral a partir de nombroses terminacions nervioses que es distribueixen especialment al...