El que cal saber de l’artritis reumatoide

  • L’artritis reumatoide és una malaltia d’origen desconegut que consisteix fonamentalment en una inflamació de les articulacions petites de les extremitats, en general simètrica.
  • L’evolució de la malaltia és imprevisible, ja que es pot interrompre espontàniament en qualsevol moment o bé prolongar-se de manera indefinida. En general, hi ha períodes d’exacerbació simptomàtica que s’intercalen amb èpoques en què les molèsties minven o desapareixen. Amb el pas del temps, els períodes simptomàtics són cada vegada més prolongats.
  • Durant les fases d’agudització, les articulacions afectades es...