El que cal saber de l’esclerodèrmia

  • L’esclerodèrmia és una malaltia lenta i progressiva, en la qual es produeix una inflamació i una posterior esclerosi o enduriment del teixit conjuntiu de tot l’organisme. Es manifesta amb enduriment de la pell, debilitat muscular, rigidesa articular i diverses alteracions dels òrgans interns.
  • Els afectats han de seguir uns hàbits de vida que no afavoreixin l’empitjorament de la malaltia. Cal que facin servir guants, mitjons i roba que els protegeixin del fred, i evitar qualsevol mena de contacte amb aigua freda. No es poden sotmetre a tensions emocionals, ni poden fumar, perquè aquests...