El tub digestiu

El tub digestiu pròpiament dit comprèn una sèrie d’òrgans, disposats l’un darrere l’altre de manera seguida, que són: l’esòfag, l’estómac, l’intestí prim i l’intestí gros. Aquests òrgans, les parets dels quals es contreuen rítmicament per tal de fer avançar el bol digestiu, són els que tenen la funció de digerir els aliments i absorbir les substàncies nutritives que contenen.

La paret de tots els òrgans del tub digestiu es compon de quatre capes de teixit, que de dins a fora són: la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular i la capa serosa. Les característiques d’aquestes capes són...