Breu història de l'escriptura

L’escriptura de les idees

La història de l’escriptura es pot dividir en tres períodes fonamentals, corresponents a tres estadis evolutius diferents: l’escriptura de les idees, o sintètica, o ideogràfica; l’escriptura de les paraules, o analítica, i l’escriptura alfabètica. Una escriptura pertanyent a un d’aquests tres estadis no necessàriament ha d’evolucionar fins al següent; només cal pensar en els jeroglífics, que, com es veurà, tot i ser la forma més avançada de les escriptures analítiques, mai no van esdevenir una escriptura alfabètica.

L’expressió “escriptura de les idees” designa...