Literatura dels orígens

La fi de la unitat lingüística romana

La gran expansió política de Roma, primer pel Laci i per tot Itàlia i posteriorment per les regions d’Europa, d’Àfrica i d’Àsia que van constituir l’Imperi, va comportar la difusió i el predomini de la llengua oficial, el llatí. Aquesta difusió no fou ni immediata ni uniforme. La llengua dels conqueridors va entrar en contacte amb parlars i dialectes molt diferents entre ells, els uns propers al llatí per afinitat lingüística, els altres molt allunyats. Pel que fa a les poblacions conquerides i progressivament integrades a l’Imperi, les relacions que...