La cultura, les cultures

Una paraula comodí

“És una persona amb molta cultura”, “assistim a un xoc entre cultures “, “els grans ídols de la cultura rock”, “la cultura catalana s’ha vestit de dol”, “les cultures de l’edat del bronze”, “en el nostre país manca una cultura de la prevenció d’incendis”. Fullejant un diari, mirant un noticiari o participant en una conversa habitual, trobem molt sovint expressions com aquestes.

Vaguetats i ambigüitats

L’ús de la paraula cultura, que antigament es restringia als àmbits considerats precisament “cultes”, s’ha estès a tota mena de contextos i situacions. Aquesta paraula...