El saber com a comunicació

La reflexió i l’hàbit

Aquest article, que clou en certa manera el bloc de coneixements actuals de l’obra (queden encara alguns articles, és a dir, els capítols que aborden els aspectes històrics de les matèries tractades), és com un adéu al lector, el qual volem fer “còmplice” i partícip dels criteris que hem seguit en l’estructuració, l’elaboració i la producció d’aquesta enciclopèdia. Es tractarà d’una experiència nova i estranya, ja que pretenem submergir-nos en l’obra i allunyar-nos-en per tal de contemplar-la i valorar-ne tant els detalls com el conjunt. Alhora, analitzarem alguns dels...