Literatura moderna i contemporània

La literatura entre els segles XIX i XX

De vegades es dóna el cas que una data concreta adquireix un significat especial, encara que, òbviament, l’evolució literària no s’esdevingui abruptament, d’un dia per l’altre. Amb tot, el fet que el mateix any, el 1857, i al mateix país, França, s’editessin dues obres mestres com són Les fleurs du mal, de Charles Baudelaire (1821-1867), i Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1821-1880), és una casualitat que anuncia el canvi d’una època. D’una banda, l’obra de Flaubert apareix com la primera novel·la que se separa veritablement de la fantasia per...