Breu història del coneixement

La filosofia

En l’obra Storia della filosofia, el filòsof italià i historiador de la filosofia Nicola Abbagnano afirma: “El terme filosofia conté dos significats. El primer i més general és el de la recerca autònoma o racional sigui quin sigui el camp en què operi; en aquest sentit, totes les ciències formen part de la filosofia. El segon significat, més específic, indica una recerca particular, que d’alguna manera és fonamental per a les altres però que no les conté. Aquesta duplicitat d’accepcions revela clarament el significat originari i autèntic que els grecs atribuïen al mot. Aquest...