La literatura: de l'edat mitjana al Renaixement

L’humanisme i la literatura italiana del segle XV

Entre la fi del segle XIV i les primeres dècades del XV, a Itàlia es va iniciar un procés de transformació de la cultura que, un segle més tard, dominà tota la vida intel·lectual europea i donà lloc a l’ampli moviment d’idees del Renaixement. Per a comprendre la singularitat i el sentit d’aquest procés és necessari tenir en compte els contextos que van fer possible el desenvolupament a Itàlia d’aquesta nova cultura, que anomenem humanisme, i descriure atentament alguns dels seus trets més essencials.

Les arrels italianes de l’humanisme

...