La transmissió del coneixement: el llenguatge

El llenguatge del cos i el dels sentits

En la llarga història de l’evolució, l’ésser humà ha provat, triat, utilitzat o abandonat nombrosos tipus de llenguatge, que és entès com la capacitat d’emetre senyals adreçats als altres perquè siguin rebuts i entesos, aprovats i seguits, discutits o rebutjats. Quan parlem de llenguatge pensem normalment en el llenguatge verbal, la comunicació, oral o escrita, que es basa en paraules (del llatí verbum, que vol dir precisament ‘paraula’). Però a més hi ha els llenguatges no verbals, també molt freqüents, quotidians i indispensables per a la...