Llengües i literatures clàssiques

L’origen de les llengües

No disposem de cap documentació sobre els orígens i els primers estadis del llenguatge humà, ja que només coneixem les llengües a partir del moment en què es conserven per mitjà de l’escriptura fonètica, és a dir, a partir del moment en què els signes alfabètics representen uns sons. Per tal d’arribar a aquest estadi de llengües transcrites han d’haver recorregut un llarg tram de la seva evolució oral; ara bé, aquest procés no es pot reconstruir, com a màxim pot ser objecte de conjectures per part dels entesos.

La tradició teològica del passat interpretava el...