Breu història de l'habitatge

Els habitatges a l’antiguitat

L’evolució de la casa és paral·lela a la de la societat. Entre les diverses aportacions socials, la casa té una importància fonamental en la mesura que il·lustra, més que cap altra, el nivell de civilització i la manera de viure dels diversos grups humans.

L’habitatge prehistòric

Les grutes i les cavernes són els tipus d’habitatge més antics que es coneixen. La necessitat de disposar d’un lloc protegit de la intempèrie, el fred i els perills externs, va portar els caçadors paleolítics, que vivien a les zones de clima temperat i que ja dominaven el foc, a...