Les eines informàtiques

L’ordinador, la base de la informàtica

El terme informàtica designa normalment l’àmbit de desenvolupament de la ciència i la tecnologia relatiu a la representació i el tractament de la informació. Comprèn tant la recerca teòrica com l’aplicació pràctica, desenvolupades normalment a les universitats i als centres especialitzats, públics o privats, de molts països occidentals.

L’ordinador, dit també processador o computadora (de l’anglès computer), és l’instrument operatiu més important de què se serveix la informàtica. Però, si preguntéssim a un expert en informàtica qui va inventar l...