L'elaboració dels metalls

Metalls i metal·lúrgia

Des de fa milers d’anys, l’extracció i l’elaboració dels metalls han estat activitats de gran rellevància per al desenvolupament de les civilitzacions i per a la vida quotidiana de les diferents comunitats. Ja ha passat molt de temps des que els éssers humans començaren a recollir certes “pedres lluents” i a escalfar-les al foc per obtenir-ne els metalls que contenien. Tot i això, de fet, es pot afirmar que el procediment d’extracció s’ha modificat relativament poc. El sector tecnològic que s’encarrega de separar els metalls de les seves menes, com també de les...