La tecnologia de la imatge

La fotografia

La càmera (o cambra) fotogràfica és cronològicament el primer i el principal aparell per a enregistrar imatges. Es tracta d’un dispositiu bàsicament opticomecànic —encara que avui és ja profundament electrònic—, que s’utilitza per a l’obtenció d’una reproducció fidel de la realitat visual. La fotografia és el resultat de l’aplicació perspicaç dels principis de l’òptica (la cambra obscura, l’ús de les lents i, progressivament, d’instruments cada cop més complexos) als fonaments de la química (fotosensibilitat).

Referent a l’òptica, el principi de la cambra obscura, que...