Els camins de l'espai

Ciència i tecnologia espacial

L’astronàutica és la ciència de la navegació per l’espai. El terme va ser establert per l’enginyer francès Robert Esnault-Pelrerie (1881-1957) en el marc d’una conferència pronunciada el 1927 a la seu de l’Associació Astronòmica Francesa. D’acord amb la seva etimologia, el terme astronàutica o ‘navegació pels astres’ és anàleg al de cosmonàutica o ‘navegació pel cosmos’, emprat fa un temps pels soviètics (i ara encara pels russos). Totes dues denominacions compartien, en el moment de ser creades, una hipotètica possibilitat de navegar per l’espai en un futur...