La gestió de l'ambient

La diagnosi i la teràpia

Per a combatre una malaltia cal, en primer lloc, detectar-la i definir-ne les característiques. Només així serà possible estudiar-ne el procés de curació i proposar els remeis més adequats. Aquest procediment, que en el camp de la medicina consisteix en la formulació de la diagnosi que permet l’elecció de la teràpia, també es pot aplicar als problemes ambientals.

No va ser fins fa relativament poc, en el decurs del segle XX i, especialment, a partir dels anys seixanta, que es va prendre consciència que “alguna cosa no rutllava” en la relació entre la humanitat i...