La transmissió del text i el multimèdia

Sistemes d’escriptura

Els mètodes, els mitjans i els suports de l’escriptura han canviat amb el pas del temps. Originàriament, l’escriptura era pictogràfica, és a dir, composta de dibuixos simples que il·lustraven una part del que significaven; així, un sostre volia dir ‘casa’ i una roda, ‘carro’. Posteriorment, els signes van anar adquirint un valor ideogràfic; un ull, per exemple, significava ‘veure’ i una orella, ‘sentir’. Finalment, van arribar les lletres de l’alfabet, un conjunt limitat de signes amb què era possible representar el llenguatge i, per tant, la realitat. Amb l’aparició i...