Els vestits

El vestit, un producte de la cultura

El vestit és un aspecte rellevant dels costums dels pobles de totes les latituds i de qualsevol època. Potser ens imaginem que només podien anar nus els habitants d’una època molt llunyana, anterior tal vegada fins i tot a la segona glaciació de l’edat de la pedra. De fet, però, des d’aquests orígens remots, la vestimenta ha seguit finalitats de naturalesa ben complexa. En l’impuls originari cap a l’adopció dels vestits conflueixen motivacions psíquiques de diversa mena, de manera que hi ha finalitats paral·leles, com són ara la d’embellir la persona amb...