L’escultura romana de bronze i altres materials

Normalment, l’escultura de bronze i altres metalls més nobles durava poc en el seu lloc d’origen, atès el caràcter valuós d’aquests materials, susceptibles de ser fosos i transformats. Per aquesta raó, no hi ha gaires restes escultòriques metàl·liques, i la troballa de peces de mida natural és sempre excepcional, tot i que n’hi havia força als paisatges romans, tant urbans com rurals.

Si la durada de les estàtues de bronze no acostumava a ser gaire llarga, encara ho era menys la d’aquelles que eren recobertes d’una làmina d’or; n’ha sobreviscut només un fragment molt petit a Empúries.

Ca...