Dominis bioclimàtics i edàfics: els biomes

El concepte de bioma

Cada petita zona de la biosfera és particular i irrepetible. Hom pot, però, comparar fragments diferents tot cercant regularitats que permetin una classificació dels grans tipus de paisatges, passant per alt les diferències degudes a condicionaments locals, siguin presents o passats. Les condicions anomenades macroclimàtiques són especialment apropiades per dur a terme una subdivisió de la biosfera en grans unitats, ja que el clima és el factor primari que influeix tots els altres, tant edàtics com biòtics.

Per arribar a una definició i a una classificació de les...