L'espècie humana: igual però diferent

La injustificable posició antropocèntrica

L’espècie humana ha tingut sempre una excel·lent opinió d’ella mateixa. L’antropocentrisme ha estat una constant de la majoria de les civilitzacions, moltes de les quals han voigut veure en el conjunt de la creació una oportuna combinació d’elements al servei dels humans. La teoria geocèntrica, aclaparadorament admesa pel pensament occidental durant segles, és una conseqüència lògica d’aquest antropocentrisme: si els humans són els destinataris de l’univers, és lògic que el planeta que ells habiten sigui el centre del cosmos (l’observació...