La història de la vida

El fenomen vital

La vida i el planeta blau

No coneixem actualment cap evidència de l’existència de vida fora del nostre planeta. És cert que hi ha molècules orgàniques complexes a l’espai interstel·lar, i també que alguns dels meteorits que cauen a la superfície de la Terra en contenen, però els fenòmens que avui associem a la vida (capacitat de control del medi intern i dels bescanvis d’energia i aliments amb l’exterior, multiplicació i desenvolupament de nous organismes a partir d’estructures especialitzades en la conservació i la transmissió d’informació genètica, etc.) no es limiten...