Energia per fer i desfer

La llum motriu que ve del Sol

Algunes unitats bàsiques i les seves respectives dimensions (M, masca; L, longitud; T, temps). Una de les unitats més intuïtives és la caloria.

Dades elaborades per l’autor

Hi ha un equivalent mecànic de la calor i de la radiació electromagnètica. Tot treball mecànic comporta una certa producció de calor que es difon de mil maneres; una part d’aquesta calor mai no és totalment recuperable. Aquesta partida perduda ha donat lloc al concepte d’entropia, que és una manera de comptabilitzar aquella mena d’impost que es paga en tots els bescanvis energètics...