Éssers vius i informació

Les regles del joc

La diversitat, l’escala i el temps

Hi ha una gran varietat d’éssers vius. L’organització de cada individu és jeràrquica. Unes entitats són formades d’altres entitats menors i aquesta organització es reflecteix en les relacions funcionals. També es descobreixen relacions jeràrquiques en els ecosistemes, formats per molts organismes individuals, generalment de diferents espècies. Hom pot suposar una relació reproductiva o de descendència entre els individus d’una mateixa espècie: entre individus de diferents espècies hi poden haver relacions de tipus molt divers. Per...