La història de l'atmosfera i del clima

Una terra sense asmosfera, una atmosfera sense oxigen

Estrictament parlant, no es pot dir que en cap moment la Terra hagi estat del tot mancada d’atmosfera, si per tal entenem un embolcall de gasos al voltant de l’escorça terrestre i els oceans. El fet que un planeta estigui dotat d’atmosfera i d’oceans i el tipus de components que el formen depenen d’una banda de la massa del planeta i de la massa dels seus embolcalls fluids, de l’altra de la distància del Sol (o de l’estrella que centri el seu sistema planetari) i de la seva emissió d’energia, i, finalment, de les propietats dels elements...