L'expansió dels humans

Els primers humans pròpiament dits: Homo erectus

Els canvis que se succeeixen en el transcurs del temps en Homo habilis, amb un conjunt de formes de transició a l’est africà, donarà lloc a H. erectus, un homínid amb una grandària corporal superior, una bipèdia més eficient, un cervell molt més gran, una cultura més complexa i interpretable com a adaptació, amb llocs d’habitatge més o menys permanents, i una dependència alimentària més centrada en la carn, probablement obtinguda en caceres.

La difícil delimitació de l’espècie

Les troballes corresponents a Homo erectus es localitzen...